Limburgradar januari 2021

Niet-werkende werkzoekenden

Werkloosheid blijft gematigd stijgen

27.827: dat was het gemiddeld aantal niet-werkende werkzoekenden in Limburg in de zomermaanden van 2020. Dat is meteen ook het hoogste kwartaalgemiddelde sinds de zomer van 2017. Ten opzichte van de zomer van 2019 betekent dit cijfer een toename met 6,7%. In Vlaanderen bedroeg de stijging 7,6%. Tegenover het voorgaande kwartaal (kw. 2 van 2020) is de werkloosheid in Limburg gestegen met 4,4% en in Vlaanderen met 5,2%.

Op voorlopige jaarbasis (gebaseerd op de resultaten van de eerste 3 kwartalen) houden Limburg en Vlaanderen elkaar in evenwicht. Limburg kent in de periode januari-september 2020 een toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden met 6,0% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In Vlaanderen bedraagt die stijging 5,8%.

 

De meest recente werkloosheidscijfers op maandbasis kan u raadplegen in de Coronamonitor van POM Limburg

6 werkzoekenden per openstaande vacature

Limburg telt in het 3e kwartaal van afgelopen jaar 27.827 niet-werkende werkzoekenden en 4.614 openstaande vacatures. Dat betekent dat er per openstaande vacature exact 6 niet-werkende werkzoekenden zijn, de zogenaamde spanningsgraad. In Vlaanderen bedraagt die spanningsgraad in het 3e kwartaal 5,5.

Zowel in Limburg als in Vlaanderen betekent dit een lichte daling van de spanningsgraad t.o.v. het 2e kwartaal, maar het niveau ligt nog wel steeds beduidend hoger dan in 2019 toen Limburg een spanningsgraad van 4,3 liet optekenen en Vlaanderen 3,7. Dat betekent dat de arbeidsmarktkrapte in onze contreien wat minder prangend is geworden. De VDAB definieert het aanbod van werkzoekenden immers als ‘zeer ruim’ wanneer er gemiddeld meer dan 10 werkzoekenden zijn per vacature, als ‘ruim’ bij een spanningsgraad van 7 en meer, van ‘krap’ bij een spanning van minder dan 5 en ‘zeer krap’ bij een spanningsgraad van minder dan 3.

Werkzoekendengraad stijgt voor 3e kwartaal op rij

De toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz) heeft logischerwijze ook een stijgende werkzoekendengraad tot gevolg. Dit geeft immers aan hoeveel niet-werkende werkzoekenden er zijn op 100 mensen uit de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar (werkenden en nwwz). In het 3e kwartaal van 2020 waren er dat in Limburg 6,8 en in Vlaanderen 6,7. Voor beide regio’s de derde stijging op kwartaalbasis op rij.

 

De meest recente werkloosheidscijfers op maandbasis kan u raadplegen in de Coronamonitor van POM Limburg

Op de hoogte blijven?

Wenst u via mail op de hoogte gebracht te worden wanneer een nieuwe editie van de Limburgradar verschijnt?

Schrijf je hier in

Wat is de “Limburgradar"?

Met de Limburgradar brengt POM Limburg op kwartaalbasis de evolutie van de economische activiteit in de provincie Limburg in kaart. Raadpleeg de Limburgradar via de verschillende thema’s.

Downloaden