Limburgradar januari 2021

Kerncijfers

Rechtkrabbelen na zware mokerslag

Nadat de eerste coronagolf was gaan liggen, toonde de Limburgse economie in de zomer van 2020 opnieuw enkele lichtpuntjes. Zo telde Limburg in vergelijking met een jaar eerder een kwart meer startende ondernemingen, stegen de investeringen van de Limburgse bedrijven en werden meer bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen goedgekeurd. Keerzijde was het nog steeds hoge niveau van de tijdelijke werkloosheid, een sterk dalend aantal vacatures en een stijgende werkloosheid.

In vergelijking met Vlaanderen kent Limburg een betere (of minder slechte) evolutie dan Vlaanderen op liefst 11 van de 15 beschouwde indicatoren. Het verlies aan omzet en export was merkelijk kleiner in Limburg dan in Vlaanderen. De toename van de investeringen van de Limburgse bedrijven staat in contrast met het verlies dat Vlaanderen laat optekenen. Bovendien doet Limburg het beter inzake tijdelijke en reguliere werkloosheid. Het Limburgse toerisme kende een behoorlijke zomer, zeker in vergelijking met de sterke terugval van het toerisme in Vlaanderen. Eigenlijk scoort Limburg alleen in het aantal bouwvergunningen voor de renovatie van woningen merkelijk slechter dan Vlaanderen.

Limburg doorstaat eerste coronagolf beter dan Vlaanderen

Een blik op de gecumuleerde resultaten van de eerste 3 kwartalen van 2020 geeft een goed inzicht in de manier waarop Limburg en Vlaanderen de eerste coronagolf op economisch vlak hebben doorstaan. Daaruit blijkt dat Limburg over het algemeen minder slechte resultaten laat optekenen dan Vlaanderen. Op 11 van de 15 indicatoren weet Limburg in verhouding tot Vlaanderen de schade te beperken. Toch kan ook Limburg op slechts 5 indicatoren een verbetering noteren in vergelijking met de eerste 3 kwartalen van 2019, m.n. inzake investeringen, starters, faillissementen, bouwvergunningen voor nieuwbouw en voor renovatie van woningen. Alle andere indicatoren doen het slechter dan in 2019, met vooral de tijdelijke werkloosheid als uitschieter.

Opvallend is dat de bedrijfseconomische resultaten van de Limburgse bedrijven vooralsnog beduidend beter stand houden dan die van hun Vlaamse collega’s. De sterkste tegenstelling doet zich voor bij de investeringen van bedrijven, die in Limburg groeien met 9% en in Vlaanderen ruim 8% moeten inboeten. Ook wat betreft omzet en export is er een aanzienlijk verschil tussen Limburg en Vlaanderen, in het voordeel van Limburg, al gaat het hier wel telkens om negatieve evoluties.

Op de hoogte blijven?

Wenst u via mail op de hoogte gebracht te worden wanneer een nieuwe editie van de Limburgradar verschijnt?

Schrijf je hier in

Wat is de “Limburgradar"?

Met de Limburgradar brengt POM Limburg op kwartaalbasis de evolutie van de economische activiteit in de provincie Limburg in kaart. Raadpleeg de Limburgradar via de verschillende thema’s.

Downloaden